Басшылық

Сыртқы қатынастар және студенттер сұрақтары жөніндегі проректор

Такенова Жанар Сарсенбаевна

Жалпы сұрақтар жөніндегі проректор

Ким Раушан Джумахметова